Uitnodiging informatiebijeenkomst bedienregime tijdelijke Zaanbrug

De Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer nadert het einde van zijn levensduur. Zowel vanuit technisch als verkeerskundig oogpunt moet de brug vervangen worden. Er is behoefte aan een nieuwe brug met een grotere doorvaartbreedte waardoor de schepen makkelijker de brug kunnen passeren. De doorvaarthoogte van de nieuwe Zaanbrug wordt verruimd, zodat de brug minder vaak open hoeft. De doorvaartbreedte wordt ook vergroot.
De nieuwe Zaanbrug wordt tussen zomer 2022 en eind 2023 gebouwd.

Tijdelijke beweegbare brug
Om het wegverkeer zo min mogelijk te hinderen, komt er vanaf juni 2022 op zo’n 200 meter afstand van de Zaanbrug een tijdelijke brug. De tijdelijke brug is beweegbaar en kan dus open om de scheepvaart door te laten. Omdat deze brug een doorvaarthoogte heeft van circa 1,20 meter, kan een groot deel van de vaartuigen niet meer onder de tijdelijke brug door varen. De tijdelijke brug kan daarnaast minder snel openen en sluiten waardoor de wachttijden langer kunnen zijn. De tijdelijke brug wordt lokaal bediend en kan maximaal 2x per uur open.
Vanuit de gemeente Zaanstad is een bedienbesluit voor deze tijdelijke brug in de maak.

U maakt mogelijk regelmatig gebruik van de Zaan. De bouw van de tijdelijke brug en de werkzaamheden aan de Zaanbrug zult u dan ook zeker gaan merken.

Informatiebijeenkomst
Wij willen u graag informeren over de gevolgen die dit alles heeft voor u als gebruiker van de Zaan. Daarom organiseren wij een digitale bijeenkomst. Wij sturen u vandaag een datumprikker om een datum te plannen.

Kunt u niet aanwezig zijn bij deze bijeenkomst?

Wij sturen alle genodigden het verslag en de presentatie van de bijeenkomst. Daarnaast kunt u de meest actuele informatie over dit project vinden op www.noord-holland.nl/zaanbrug. Ook zullen wij de scheepvaart informeren over de hinder door middel van borden langs de vaarroutes in de omgeving. Verder zullen wij ook advertenties in dag- en vakbladen plaatsen over de werkzaamheden en te verwachten hinder.
Natuurlijk kunt u te zijner tijd ook via www.vaarweginformatie.nl zien wanneer welke regeling er geldt voor de tijdelijke brug.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Zaanbrug

zaanbrug@noord-holland.nl, 

www.noord-holland.nl/zaanbrug

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *