Bericht van 28 juni 2024 aan alle leden van wsv ’t Neckerhop.
 
Geachte leden,
Om de interim havenmeester te ontlasten en de continuïteit en service op de haven te verbeteren voor zowel de leden als passanten, heeft het bestuur besloten om met ingang van heden het lid Ger Jong als tijdelijk havenmeester aan te stellen. 
Ger treedt niet aan als bestuurslid en is op het telefoonnummer (06 82 07 59 07) van de havenmeester te bereiken.
Zoals in de Algemene Ledenvergadering (ALV) in het voorjaar gemeld, wil het bestuur graag een havencommissaris naast een havenmeester aanstellen.
Daarom zal Nico Wijnands namens het bestuur als tijdelijk havencommissaris “proefdraaien” tot de ALV van het najaar. Tijdens de ALV kan dan definitieve besluitvorming plaatsvinden.
 
Met deze constructie denkt het bestuur de kwaliteit van de dienstverlening voor de leden te borgen.
 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van WSV ’t Neckerhop