Doorvaarvignet Amsterdam per 1 januari 2022 verplicht

Wil je in 2022 door Amsterdam varen, dan is een doorvaartvignet verplicht. Dat maakte de gemeente Amsterdam 3 januari bekend. Het vignet kost 40 euro en is 3 kalenderjaren geldig. Bij het vignet krijg je 24 uur afmeren erbij, te activeren op een dag naar keuze. Wil je meer dagen afmeren, kost dat 30 euro per 24 uur. Het vignet is verplicht voor pleziervaartuigen met een benzine-, diesel-, elektrische of hybride motor. Voor kano’s, kajakken en opblaasbare boten zonder harde bodem is een vignet niet verplicht.

Met het vignet wil de gemeente kunnen zien waar en wanneer het druk is op het water om zo maatregelen te kunnen nemen voor een vlotte doorvaart. Daarnaast is het makkelijker om een verdwenen of gestolen boot terug te kunnen vinden met een vignet. De invoering van het vignet werd vorig jaar twee keer uitgesteld vanwege problemen bij de uitvoerbaarheid, maar is nu een feit.

De vignetverplichting geldt voor het Amsterdamse binnenwater in alle stadsdelen. Dus ook op de volgende doorgaande vaarroutes:

 • Kostverlorenvaart, onderdeel van de Staande Mastroute.
 • Nieuwe Herengracht van de Amstel naar het IJ. Het IJ zelf is uitgezonderd.

Het vignet is te koop via amsterdam.nl/varen en via de gratis VaarWater app

Standpunt Watersportverbond
Het Watersportverbond heeft zich vanaf het begin ingespannen tegen de invoering van het doorvaartvignet. We vinden dat het vaarwater in Amsterdam vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen.
Daarnaast is in 2013 is het doorvaartgeld juist afgeschaft omdat de kosten niet opwogen tegen de inkomsten. Tegen het eind van 2021 werden de kosten voor het vignet plotseling verhoogd van 20 naar 40 euro. Daartegen heeft het Watersportverbond samen met HISWA RECRON bezwaar ingediend. Dit bezwaar is afgewezen. Wij blijven ons inspannen tegen de hoge kosten van het doorvaartvignet. Een goede mogelijkheid hiertoe is de evaluatie van Nota Varen eind 2022.

Staande Mastroute
De huidige procedure van de aanschaf van het doorvaartvignet laat niet toe op het laatste moment te besluiten door Amsterdam te varen wat bijvoorbeeld voor de Staande Mastroute niet handig is. Wij gaan er alles aan doen om dit voor het begin van het vaarseizoen voor elkaar te krijgen.

Proces tot aan invoering doorvaartvignet

 • Sinds het uitkomen van de Nota’s varen 1 en 2 in 2019, heeft het regioteam Noord-Holland zuid van het Watersportverbond zich vastgebeten in het dossier. Dat heeft geresulteerd tot het indienen van zienswijzen en daar waar mogelijk inspreken bij Commissie vergaderingen
 • Sinds medio 2020 werken wij samen met RECRON HISWA en het Samenwerkingsverbond Nautische Bedrijven Amsterdam. In deze samenstelling zijn we in gesprek gekomen met het programma team Varen van de Gemeente Amsterdam.
 • Op 3 november 2020 viel ons oog op de agenda van de commissievergadering MLW van 4 november, met als agenda punt de vaststelling van de binnenhavengeld verordening pleziervaart 2022 (betreffende een besluit door het college van B&W van 5 oktober). Hierbij waren de kosten van het doorvaartvignet verhoogd van 20 euro naar 40 euro.
 • Op 3 november hebben wij het College van B&W en de Commissie leden aangeschreven, met ons bezwaar tegen de verhoging van het doorvaartvignet.
 • In de commissie vergadering van 4 november zijn er inderdaad vragen gesteld door de (oppositie) politieke partijen. Deze hebben echter niet geleid tot afwijzing. Het heeft er wel toe geleid dat dit agenda punt tijdens de raadvergadering behandeld zou worden met een korte beraadslaging. Met de punten uit de Commissie vergadering konden wij nogmaals de gemeente raadsleden en het College van B&W aanschrijven en ons bezwaar nogmaals kenbaar maken en benadrukken.
 • Deze raadsvergadering vond plaats op 10 november, de ingediende moties haalden het niet en daarmee was het voorstel aangenomen.
 • Op 15 november is besloten door de gemeente voor de toekomst een klankbordgroep in te richten, met op 7 december het eerste overleg.
 • Op 23 november ontvingen wij een schriftelijke reactie van Wethouder de Vries. Met uitleg en excuus voor de gelopen procedure.
 • In het klankbord overleg op 7 december was nog niet helder hoe de invoering van het doorvaartvignet zou worden uitgerold.
 • Op 13 december heeft er een bestuurlijk overleg met de wethouder De Vries, plaats gevonden, dit heeft niet geleid tot opschorting van het besluit.
 • Op 3 januari 2022 kwam de definitieve melding over de invoering van het doorvaartvignet.
Watersportverbond: “Wij vinden dat het vaarwater in Amsterdam vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen.”