Agenda bestuursvergadering

 

datum: 8 juli 2021

aanvang 20.00 uur

Locatie: Dorpshuis Neck

Wijdewormerplein 3, Wijdewormer

 

 • Opening
 • Installeren nieuwe voorzitter
 • Demonstratie nieuwe website
 • Vacature secretariaat
 • Overdracht mappen secretariaat
 • Wijzigen inschrijving Kamer van Koophandel
 • Beheer en inventarisatie van wachtwoorden
 • Organogram, nieuwe opzet bestuur en werkgroepen
 • Taken bestuursleden
 • Actiepunten naar aanleiding van verslag kascommissie
 • Notulen/besluiten/actielijst


Latente vergaderpunten

 • Meerjarenbegroting
 • Overzicht lopende contracten,verzekeringen etc, inclusief contactpersonen.
 • Overzicht wie mag welke beslissing nemen.
 • Prijsbeleid
 • Logo bord hek haven
 • Verbeteren wifi van dehaven
 • Douches wel/niet