Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 24 september 2021.

Aanvang om 20.00 uur. De locatie is Gebouw ‘De Hoek’ of ‘1456’ (voormalig buurtcentrum) Wijdewormerplein 3, Wijdewormer

De officiële uitnodiging met daarbij de stukken voor de vergadering volgt op een later moment.

Wilt u als lid zelf een agendapunt of voorstel inbrengen voor de komende ledenvergadering? Dat kan natuurlijk, hier zijn twee voorwaarden aan verbonden (conform het Huishoudelijk Reglement).

– Agendapunt (voorstel) moet aantoonbaar ondersteund worden door tenminste twee andere leden;
– Agendapunt (voorstel) moet minimaal 1 maand voor de algemene ledenvergadering bij het bestuur ingediend zijn.
Dus de deadline voor het indienen van een agendapunt is 24 augustus 2021.
Agendapunten kunnen worden ingediend via secretarisneckerhop@gmail.com
 
Zet 24 september in uw agenda, want de vereniging zijn we tenslotte allemaal.
 
Kan een cartoon zijn van 2 mensen